3.12.09

κριτήριο αξιολόγησης (6) Έκθεση Γ΄ Λυκείου_πληροφόρησηΓια μια ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας


Η περίοδος την οποία διανύουμε χαρακτηρίζεται από μία αυξανόμενη διαθεσιμότητα και χρήση των τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής. Η περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη και η αυξημένηχρήση των ανοικτών δικτύων, όπως το Διαδίκτυο, κατά τα επόμενα έτη θα δημιουργήσουν νέες σημαντικές δυνατότητες και θα θέσουν νέες προκλήσεις.
Οι υποδομές πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν καταστεί ουσιαστικό τμήμα των οικονομιών μας. Δυστυχώς, όμως, αυτές οι υποδομές έχουν τα δικά τους αδύνατα σημεία και προσφέρουν νέες ευκαιρίες για εγκληματικές συμπεριφορές. Αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και να διασχίσουν πολλά σύνορα. Παρά το γεγονός ότι, για μια σειρά από διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν αξιόπιστες στατιστικές, είναι αναμφίβολο ότι αυτά τα αδικήματα αποτελούν απειλή για τις βιομηχανικές επενδύσεις και κεφάλαια και, για την ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην κοινωνία της πληροφορίας. Ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα επιθέσεων ιών και άρνησης παροχής υπηρεσίας έχουν προξενήσει σημαντικές οικονομικές ζημιές.
Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών πληροφόρησης και να έχουν εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι επικοινωνίες τους και τα δεδομένα τους θα προστατεύονται κατά οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή τροποποίησης. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η πλήρης υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας εξαρτάται από αυτό.
Οι νέες ψηφιακές και ασύρματες τεχνολογίες υπάρχουν ήδη παντού. Μας παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής, διδασκαλίας και εκμάθησης, από κοινού εργασίας και παιχνιδιού, συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία. Στο μέτρο εντούτοις που οι κοινωνίες θα εξαρτηθούν περισσότερο από αυτή την τεχνική, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρακτικά και νομικά μέσα για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή την εξέλιξη.
Οι τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και χρησιμοποιούνται πράγματι, για τη διάπραξη και τη διευκόλυνση διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Στα χέρια ατόμων που δρουν κακόπιστα, κακόβουλα ή με σοβαρή αμέλεια, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να καταστούν εργαλεία για δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, τα αγαθά ή την αξιοπρέπεια ατόμων ή να θίξουν το δημόσιο συμφέρον.[…]
Το έγκλημα πληροφορικής επηρεάζει όλο τον κυβερνοχώρο και δεν σταματά στα παραδοσιακά σύνορα των κρατών. Αυτές οι παραβάσεις μπορούν κατ' αρχήν να διαπράττονται από οποιοδήποτε σημείο σε βάρος οποιουδήποτε χρήστη υπολογιστή, οπουδήποτε και εάν αυτός ευρίσκεται. Έχει γενικά αναγνωριστεί ότι χρειάζεται αποτελεσματική και διαρκής δράση για την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και το πεδίο δράσης υπάρχει τόσο από την άποψη της πρόληψης των εγκληματικών δραστηριοτήτων με την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης όσο και από την άποψη της εξασφάλισης στις αρχές εφαρμογής του νόμου των απαραίτητων μέσων δράσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται πλήρως και να είναι σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου.
Η μετατροπή της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από βαθιές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής: εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, κυβερνητικό σύστημα, βιομηχανία και εμπόριο. Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν επαναστατική και θεμελιώδη επίπτωση στις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας. Η επιτυχία της κοινωνίας της πληροφορίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες απασχόλησης και έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις.
του ΝΙΚΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ.
Ελευθεροτυπία 27/11/2001
(διασκευασμένο απόσπασμα)

Α. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων. (25 μον.)
Β.1. Γιατί απειλούνται οι σύγχρονες υποδομές πληροφόρησης κατά το συγγραφέα, και με ποια μορφή μπορούν να εκδηλωθούν αυτές οι απειλές; (8 μον.)
Β.2. Σε ποια επίπεδα, σύμφωνα με το κείμενο, πρέπει να κινηθεί η προστασία από τα εγκλήματα πληροφορικής; (5 μον.)
Β.3. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην ανάπτυξη του κειμένου; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. (10 μον.)
Β.4. Να δώσετε αντώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων. (12 μον.)

Γ. «Η μετατροπή της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από βαθιές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής: εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, κυβερνητικό σύστημα, βιομηχανία και εμπόριο».
Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα (400-450λ.) υποστηρίξτε με παραδείγματα την παραπάνω θέση. (40 μον.)

ηλεκτρονική δημοσιογραφία

Στην εποχή της πληροφορίας η ηλεκτρονική δημοσιογραφία ανοίγει νέους ορίζοντες στην ενημέρωση ανατρέποντας τα καθιερωμένα πρότυπα και παρέχοντας στον δέκτη ποικίλα πλεονεκτήματα.
Το παλαιό -πλέον- μοντέλο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης «ένας μιλά, πολλοί ακούν» καταργείται αφού στο διαδίκτυο ο πομπός εκπέμπει ταυτόχρονα προς πολλούς δέκτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν ταυτόχρονα σε πολλές πηγές, να απαντήσουν, να σχολιάσουν ακόμα και να διαλεχτούν ζωντανά. Έτσι περιορίζεται το μονοπώλιο της διακίνησης της πληροφορίας και παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές των ειδήσεων.
Το νέο μοντέλο επιτρέπει στο συντάκτη να ανανεώνει το περιεχόμενο του φύλλου όσο συχνά επιθυμεί -σε αντίθεση με το αμετάκλητο του εντύπου- και να κερδίζει έτσι το κείμενο σε δυναμικότητα και αμεσότητα. Επιπλέον επιτρέπει να συμπεριληφθεί οπτικοακουστικό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα, που εκτός από τη ζωντάνια προσδίδουν αμεσότητα και αντικειμενικότητα στην ενημέρωση.
Μια δημοσιογραφική ηλεκτρονική έκδοση μπορεί να προσεγγίσει το κοινό της ακόμα και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του, όπου παραδοσιακά δε συνηθίζεται η πρόσβαση σε τηλεόραση ή εφημερίδες. Ο εργαζόμενος μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του εύκολα μπορεί να ξεκλέψει μερικά κλικ για να ενημερωθεί για τη ροή των ειδήσεων, ειδικά εάν ένα γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη και παρουσιάζει για τον ίδιο αυξημένο ενδιαφέρον.
Ο όρος αλληλεπίδραση, στην περίπτωση των δημοσιογραφικών δικτυακών τόπων, δηλώνει ότι η επικοινωνία προσαρμόζεται στο χρήστη. Η διαμόρφωση της δομής του κειμένου μέσα από την επιλογή της μιας ή της άλλης αναγνωστικής διαδρομή επηρεάζει την ίδια την έννοια του κειμένου, το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση. Επιπρόσθετα, πολλές ιστοσελίδες ειδησεογραφικών πρακτορείων επιτρέπουν την παραμετροποίηση της σελίδας τους με βάση τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη και την αποδελτίωση των τομέων επιλογής του. Η δυνατότητα συμμετοχής πάλι, σε συζητήσεις μάς επιτρέπει να μιλάμε για αμφίδρομη επικοινωνία αφού ο αναγνώστης βλέπει άμεσα στην οθόνη του, μαζί με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, το κείμενο που απέστειλε στην εφημερίδα.
Η κοινοβουλευτική δημοκρατία μπορεί επίσης να βρει την πιο άμεση και ολοκληρωμένη μορφή της μέσα από τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Πολύ συχνά και με μηδενικό κόστος μπορεί να ζητηθεί η γνώμη των πολιτών από τα πιο επουσιώδη ως και τα πιο σημαντικά ζητήματα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. Και αν προβάλλεται ως αντίρρηση για την εφαρμογή της η ηλεκτρονική πειρατεία, τότε οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές αλλά και οι φορολογικές και ασφαλιστικές διεκπεραιώσεις ανατρέπουν κάθε ενδοιασμό.
Το διαδίκτυο μας χαρίζει μια ευρεία οπτική γωνία. Μας παρέχει τη δυνατότητα να διαβάσουμε όλες τις εφημερίδες του πλανήτη, να παρακολουθήσουμε όλα τα κανάλια, να συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαλέξεις εύκολα και οικονομικότατα. Η δυνατότητα να παραμείνουμε όσο θέλουμε ή να ανατρέξουμε ξανά και ξανά στην ίδια είδηση ακόμα και σε αρχεία εφημερίδων, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γεγονότων, κρίση, σύνθεση και ανασύνθεση της αλήθειας.

Συμπερασματικά, η θέαση των γεγονότων μέσω του διαδικτύου καθίσταται αντικειμενικότερη επειδή ακριβώς ο κάθε αναγνώστης δημιουργεί το δικό του ψηφιδωτό ενημέρωσης και αποδεσμεύεται από τους περιορισμούς του παρελθόντος.
Ζαχαρίου Δημήτρης